0313 420 369 info@lomarsportvilla.nl

Protocol per 1 juli 2020

Algemene veiligheid en hygiëneregels

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. En blijf thuis totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 • Blijf ook thuis als je de afgelopen 72 uur ziek bent geweest.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was voor je naar de locatie komt thuis je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 • Bij binnenkomst direct handen reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsgel.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Geen handen schudden.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training aan op de sportlocatie
 • Volg de algemene richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het virus te voorkomen. Het uitgebreide RIVM protocol vind u op onze website.


Houd je aan de volgende regels

 • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of met de auto. 
 • Binnenschoenen zijn verplicht, deze kunnen in de kleedruimte worden gewisseld. Neem zelf een handdoek en bidon mee.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Sporters moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. 
 • Reinig je handen na je training voor je het pand verlaat.
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers.

   

Trainen stap voor stap

 • Alle trainingen dienen vooraf gereserveerd te worden. Dit kan met de app, de Visio Self, telefonisch of via de mail.Reserveer maximaal 1 training per dag, zodat iedereen de kans krijgt om te sporten.
 • Bij binnenkomst is het verplicht om direct de handen te reinigen met de reinigingsgel.
 • Er is visueel aangeduid wat de looproutes zijn en op welke plekken er getraind kan worden om de onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen.
 • Het toilet mag door maximaal 1 persoon per toiletgroep tegelijkertijd gebruikt worden. De gebruiker dient voor en na het gebruik zelf alles te reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen. Wij reinigen de deurklinken 5 keer per dag.
 • Prullenbakken mogen alleen gebruikt worden voor gebruikte reinigingsdoekjes. Eigen afval moet mee naar huis genomen worden. Wij legen de prullenbakken 5 keer per
  dag.
 • Onze matjes kunnen niet worden gebruikt. Je mag je eigen matje uiteraard wel gebruiken.
 • Deelnemers aan groepslessen mogen niet in de zaal als de instructeur er nog niet is.
 • De instructeur geeft aan waar iedere deelnemer staat en begeleidt na afloop alle deelnemers de zaal uit.

Klik hier voor het protocol van NL Actief.